Kalendarz imprez

KALENDARZ ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ IMPREZ

9 września - OSTR | HADES - DUBLIN

23 września - WESTBAM - DUBLIN

6 października - HH Festival - DUBLI N

7 października - HH Festival - CORK

20 października - Sebastian Riedel & Cree - DUBLIN

21 października - Sebastian Riedel & Cree - CORK

29 grudnia - K A Z I K & Kwartet ProForma - DUBLIN

9 września - OSTR | HADES - DUBLIN

23 września - WESTBAM - DUBLIN

6 października - HH Festival - DUBLIN

7 października - HH Festival - CORK

20 października - Sebastian Riedel & Cree - DUBLIN

21 października - Sebastian Riedel & Cree - CORK

29 grudnia - K A Z I K & Kwartet ProForma - DUBLIN

Bilety grupowe powyżej 15 sztuk