Regulamin zakupu biletów w serwisie www.bilety.ng24.ie

Z serwisu mogą korzystać osoby prawne i prywatne, dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, chcące zakupić bilet na imprezę.  Wydarzenie zawiera informację dla jakiego przedziału wiekowego jest dozwolone.

W przypadku imprez dozwolonych od lat 18-stu, Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego wiek uczestnika.

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren imprezy osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, posiadających przedmioty, uznane za Organizatora za niebezpieczne czy niepożądane. Organizator ani właściciel portalu zakupowego bilety.g24.ie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej oraz niematerialnej w stosunku do posiadacza zakupionego biletu.

W przypadku rejestrowania imprezy audiowizualnie, posiadacz bilety godzi się na udostępnienie wizerunku, bez jakichkolwiek roszczeń.

Polityka prywatności

  1. Dokonanie zakupu przez stronę www.bilety.ng24.ie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji poniższego Regulaminu i Polityki prywatności, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych firmie Wizard Media Ltd., wydawcy serwisów: bilety.ng24.ie, ng24.ie, naszeoferty.ie oraz tygodnika “Nasz Głos”, z siedzibą: 78 Benburb Street, Dublin 7, Irlandia.
  2. Wydawca nie przechowuje danych karty kredytowej ani nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych, w tym osobowych danych klienta.
  3. Portal www.bilety.ng24.ie nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść ogłoszeń Organizatora zamieszczonych w Serwisie oraz reklam umieszczonych na portalu.
  4. Cena biletu zakupionego w niniejszym serwisie zawiera dodatkowo podatek VAT,  opłatę PAYPAL lub koszty przelewu bankowego oraz obsługę serwisu.
  5. Fotografowanie oraz filmowanie na imprezie bez zgody Organizatora jest niedozwolone.

Odbiór biletów

Bilet wygenerowany jest w formie elektronicznej po dokonaniu zapłaty, zostaje przygotowany do pobrania lub wysłany na podany adres mailowy w postaci pliku, do wydruku bądź okazania go na smartfonie Organizatorowi przy wejściu na imprezę.

Bilety należy wydrukować tylko na życzenie organizatora.

W przypadku zakupu większej ilości biletów, każda osoba powinna mieć przy sobie wydrukowany bilet lub okazać go na smartfonie.

Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu uczestnictwa w imprezie, na którą bilet został wydany.

Bilet bez kodu QR jest nieważny i nie uprawnia do wstępu na teren imprezy.

Zwroty biletów

Zakupione bilety na imprezę nie podlegają zwrotowi ani wymiany na inne. Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji o zakupie.

Zwroty w przypadku odwołania wydarzenia

  1. W przypadku zmiany daty lub godziny rozpoczęcia imprezy bilety zachowują ważność lub istnieje w takim wypadku możliwość ich zwrotu zależnie od decyzji organizatora.
  2. Zwrotu dokonujemy poprzez wpłaty na to samo na konto,  z którego bilet został zakupiony, po wcześniejszym powiadomieniu o przyczynie zwrotu.
  3. Wydawca portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadaczy biletów za przełożoną lub odwołaną imprezę, jeżeli taka impreza zostanie przełożona lub odwołana z przyczyn od nas niezależnych, podanych przez Organizatora, również takich jak: wypadki losowe, choroba artysty, złe warunki pogodowe, zmiany w rozkładzie lotów, etc.